Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
khemoglobina
5893 c243
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiromanka piromanka
khemoglobina
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapiromanka piromanka
khemoglobina
8290 6c4c
khemoglobina
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viatrumienka trumienka
khemoglobina
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viatrumienka trumienka
khemoglobina
5655 4071 500
Reposted fromimpressionante impressionante viatrumienka trumienka
khemoglobina
5436 a853
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viatrumienka trumienka
khemoglobina
Zawsze kochamy mocniej tych, którzy sprawiają nam najwięcej bólu.
— Nora Roberts
Reposted fromwhyme whyme viatrumienka trumienka
khemoglobina
9891 1b62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatrumienka trumienka
khemoglobina
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
khemoglobina
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
khemoglobina
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viatrumienka trumienka
khemoglobina
3648 4468
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatrumienka trumienka
khemoglobina
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
khemoglobina
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
Reposted fromnotenough notenough viatrumienka trumienka
khemoglobina
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viatrumienka trumienka
khemoglobina
0183 7c99 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viatrumienka trumienka
khemoglobina
7439 5960 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamarnujetuczas marnujetuczas
khemoglobina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl